AI

AI

· 1 min läsning
AI
Photo by Steve Johnson / Unsplash

Vi håller oss uppdaterade med den senaste tekniken och utvecklingen. Generativ AI och stora språkmodeller ger oss möjlighet att öka både produktiviteten och kvaliteten på vårt arbete. Det ger oss också möjligheten att arbeta på helt nya sätt och hitta nya lösningar. Särskilt inom L&D är möjligheterna stora när det kommer till att snabbt kunna ta fram och anpassa nya utbildningar och innehåll.

Exempel på projekt

Bland AI projekt som vi arbetar med finns VPL AI från LEQM. VPL AI använda för att på ett enkelt sätt ta fram data och risker för stora projekt. VPL AI bygger på mer än 20 års erfarenhet från komplexa projekt inom fordonsindustrin. Mer information finns på LEQM's hemsida https://leqm.se/

Kontakta oss